Wartość dodana wartość dla całej firmy

Dzięki naszym rozwiązaniom oferujemy wartość dodaną dla menedżerów i pracowników. Ułatwiamy organizację biura, a jednocześnie zapewniamy większą elastyczność w codziennej rutynie pracy.

  • LIZ enables you to Większa satysfakcja wszystkich pracowników
  • LIZ enables you to Chroń zdrowie swoich pracowników
  • LIZ enables you to Większa elastyczność i wzrost wydajności

Czym jest praca
hybrydowa?

W hybrydowych modelach pracy, obejmujących pracę zdalną, home office i biuro, każdy pracownik nie potrzebuje już własnego, przydzielonego mu miejsca pracy. Niezbędne jest tu wprowadzenie oprogramowania do rezerwacji. W ten sposób można uniknąć niebezpieczeństwa braku wystarczającej liczby dostępnych stanowisk pracy i skutecznie zarządzać obciążeniem pracą w biurze.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Przyszłościowego biura nie tworzy się z dnia na dzień. Dlatego nasz doświadczony zespół obsługi klienta odpowie na wszystkie pytania związane z konfiguracją oprogramowania do rezerwacji i narzędzia do zarządzania. Dzięki naszej zaawansowanej strategii wdrażania towarzyszymy każdemu klientowi indywidualnie podczas wprowadzania systemu desk-sharing i realizujemy wizję przyszłościowego biura typu flex- office. Stawiamy się na miejscu klienta i wspólnie z nim realizujemy jego życzenia w możliwie najkrótszym czasie.

LIZ Customer Service