UDOSTĘPNIĆ SALE KONFERENCYJNE DO REZERWACJI

Rezerwacja sal konferencyjnychułatwiona

Oszczędzaj czas i rezerwuj sale konferencyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i innymi zasobami biurowymi za pomocą aplikacji. Wykorzystaj w pełni swoją przestrzeń dzięki systemowi rezerwacji sal z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. LIZ oferuje adaptowalny i niedrogi system rezerwacji sal konferencyjnych jako rozwiązanie umożliwiające rezerwację sal spotkań.

Meetingroom booking made easy
  • LIZ Features Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni
  • LIZ Features Mniej nieporozumień
  • LIZ Features Zmniejszona liczba niestawiennictw

Elastyczne planowanie
sal konferencyjnych

Unikaj podwójnych rezerwacji i koordynuj pracę wielu sal konferencyjnych i zasobów za pomocą jednego interfejsu. Aplikacja zapewnia pracownikom przegląd bieżącego wykorzystania i dostępności każdej sali konferencyjnej. Narzędzie do zarządzania pokazuje statystyki rezerwacji sal konferencyjnych, dzięki czemu można dowiedzieć się więcej o swoim biurze i godzinach szczytu.

Meetingroom booking made easy