Afdruk & Gegevensbescherming

Informatie overeenkomstig § 5 TMG:LIZ Smart Office GmbH Jablonskistr. 21 D-10405 Berlijn

E-mail: info@liz.solutions

Telefoon: +49 (0)160-97776294

Handelsregister Charlottenburg Plaatselijke Rechtbank, HRB 210583 B UST-ID nr. volgens §27 a Wet op de omzetbelasting: DE325712120

Directie Markus Wiedmann

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorgvuldigheid voorbereid. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

De door de exploitanten op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsgeesten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. via spam-mails. Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure (DOI-procedure): Nadat u uw e-mailadres in het registratiegeld hebt ingevuld en toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, sturen wij u een bevestigingslint naar het door u opgegeven adres. Alleen wanneer u op deze bevestigingslint klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze distributielijst voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in elk geval artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door een bericht te sturen naar info@liz.solutions.

 

Wettelijke kennisgeving

Link naar het platform van de Europese Commissie
In overeenstemming met de Verordening online-geschillenbeslechting in consumentenzaken, mededeling op § 36 VSBG. Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en zijn daartoe ook niet verplicht.